Stajalište Europljana o imigraciji

11.11.2015

Prema posljednjem istraživanju Parlamentova Eurobarometra Europljani smatraju da je migracija jedan od najvećih izazova za EU i većina zagovara bolju preraspodjelu tražitelja azila. No rezultati variraju od zemlje do zemlje.

Prijepis: