Gledajte naše video zapise i naučite više o EU-u

 

Istražite ovu zbirku videozapisa i saznajte kako je možete uključiti u nastavu:

  • usmjerenost na Europski parlament i način funkcioniranja EU-a
  • različite teme o EU-u i aktualnim pitanjima
  • titlovi na 24 jezika
  • pogodno za nastavu povijesti, jezika i geografije i još mnogo toga.

Pristupite videozapisima na mreži na ovoj stranici ili na USB štapiću koji možete naručiti ovdje.