Kliūčių griovimas: 20 Šengeno metų

26.03.2015

Apimanti beveik visą Europą ir užtikrinanti žmonių judėjimo laisvę Šengeno erdvė gimė iš žmonių svajonių Liuksemburgo kaime.

Nuorašas: