Skaitmeninė Europa

22.05.2018

Skaitmeninė darbotvarkė turi pašalinti kliūtis ES pirmavimui skaitmeninėje srityje: skirtingas šalių galimybes, elektroninius nusikaltimus, IRT įgūdžių stygių...

Nuorašas: