Skaitmeninė Europa

03.03.2015

Skaitmeninė darbotvarkė turi pašalinti kliūtis ES pirmavimui skaitmeninėje srityje: skirtingas šalių galimybes, elektroninius nusikaltimus, IRT įgūdžių stygių...

Nuorašas: