Prisijungimas prie ES

22.05.2018

Pasiruošti! Dėmesio! Startuokite ir neatsilikite nuo prisijungiančių prie ES šalių, įveikiančių visus etapus.

Nuorašas: