Euro zona

05.11.2014

Visos ES Šalys - beveik visos - turi prisijungti prie euro zonos. Ar žinote bendros valiutos taisykles? Susipažinkite su euro reikalavimais.

Nuorašas: