Stažuotės: Tiesioginė ES patirtis

22.05.2018

Ar žinote, kad Parlamentas siūlo stažuotes jauniems žmonėms? Sužinokite iš Adelos ir Freddie, kur kreiptis ir ko galite išmokti.

Nuorašas: