Parlaments jums tuvumā

08.02.2016

Jums ir jautājumi par Parlamentu? Kādreiz esat gribējuši piedalīties debatēs par ES jautājumiem? Katrā dalībvalstī ir informācijas birojs, kurš ar prieku palīdzēs jums iesaistīties.

Nuorašas: