Daugiakalbystė: Europos tapatybės audinys

19.02.2015

EP nariai turi teisę kalbėti savo gimtąja kalba, bet kaip Parlamentas išvengia sumaišties? Pasak Umberto Eco, Europos kalba yra vertimas.

Nuorašas: