Daugiakalbystė: Europos tapatybės audinys

22.05.2018

EP nariai turi teisę kalbėti savo gimtąja kalba, bet kaip Parlamentas išvengia sumaišties? Pasak Umberto Eco, Europos kalba yra vertimas.

Nuorašas: