Energija žmonėms (ir jų buitiniams prietaisams)

22.05.2018

Elektros prekių energijos vartojimo efektyvumui sparčiai didėjant, atėjo laikas keisti energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemą.

Nuorašas: