Mašina, kurianti darbo vietas Europos jaunimui

21.07.2014

Europos darbo rinkoje jaunimas atsidūrė tarp kūjo ir priekalo, bet ES tikisi, kad neseniai priimtos naujos priemonės pakeis šią padėtį.

Nuorašas: