Pasaulinio masto veikėjas – Europos Parlamento poveikis užsienyje

22.05.2018

Trumpas žvilgsnis į tai, kaip Europos Parlamentas, bendradarbiaudamas su kitomis ES institucijomis, gina ir skatina Europos piliečių vertybes ir interesus pasauliniu mastu.

Nuorašas: