Energetikos sąjunga: investicijos į atsinaujinančius šaltinius, efektyvų naudojimą ir saugią ateitį

22.05.2018

Ar Energetikos sąjunga padidins energijos naudojimo efektyvumą ir išlaisvins Europą iš priklausomybės nuo taršios ekonomikos ir Rusijos?

Nuorašas: