Economy

Viskas apie prekybos sutartis

ES yra senas vilkas prekybos derybose, bet kas konkrečiai veda derybas, kas priima sprendimus, ir kam reikalingos tos sutartys?

E. prekyba: vienodų teisių garantijos tramdo taisyklių pažeidėjus

Dauguma vartotojų džiaugiasi saugesne prekyba internete, tačiau kai kurie iš jų vis dar tampa klastotojų ir paslėptų mokesčių aukomis.

Europos semestras: ES šalių apsauga nuo finansinių sukrėtimų

2008 m. krizė atskleidė didžiulį biudžeto deficito ir valstybės skolos lygį daugelyje šalių. Kaip ES suderina nacionalinius biudžetus? Geriau vieną kartą pamatyti negu tūkstantį kartų išgirsti.

Euro zona

Visos ES Šalys - beveik visos - turi prisijungti prie euro zonos. Ar žinote bendros valiutos taisykles? Susipažinkite su euro reikalavimais.

Energy & Environment

Plastiko atliekų vandenynas

Ar norėtume maudytis plastikiniuose maišeliuose? Kai kurios šalys sparčiai mažina jų naudojimą, bet ne visos. ES inicijuoja permainas.

Pirk, panaudok, išmesk: ciklo nutraukimas

EP nariai ragina pereiti nuo tradicinės prie žiedinės ekonomikos, tausojančios išteklius per pažangų gaminių projektavimą ir daugkartinį naudojimą.

Dėmesio: CO2!

Kiek anglies dioksido išmeta skirtingos transporto rūšys?

Energetikos sąjunga: investicijos į atsinaujinančius šaltinius, efektyvų naudojimą ir saugią ateitį

Ar Energetikos sąjunga padidins energijos naudojimo efektyvumą ir išlaisvins Europą iš priklausomybės nuo taršios ekonomikos ir Rusijos?

Energija žmonėms (ir jų buitiniams prietaisams)

Elektros prekių energijos vartojimo efektyvumui sparčiai didėjant, atėjo laikas keisti energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemą.

Migration

Kliūčių griovimas: 20 Šengeno metų

Apimanti beveik visą Europą ir užtikrinanti žmonių judėjimo laisvę Šengeno erdvė gimė iš žmonių svajonių Liuksemburgo kaime.

Europiečių požiūris į imigraciją

Naujos Europos Parlamento Eurobarometro apklausos duomenimis, europiečiai laiko imigraciją vienu iš didžiausių ES iššūkių ir pritaria geresniam prieglobsčio prašytojų paskirstymui, bet nacionaliniai požiūriai skirtingi.

Prieglobsčio ieškojimas ES

Kas konkrečiai vyksta, kai asmuo paprašo prieglobsčio ES? Prieglobsčio prašytojo apibrėžimas, teisės ir pareigos, prašymo nagrinėjimo procesas.

Youth

Švietimas. Mokymas. Jaunimas. Sportas.

ES "Erasmus+" programa skirta studentams, bet ne tik: ji suteikia galimybių stažuotojams, mokytojams, jauniems darbuotojams, savanoriams ir kitiems.

Mašina, kurianti darbo vietas Europos jaunimui

Europos darbo rinkoje jaunimas atsidūrė tarp kūjo ir priekalo, bet ES tikisi, kad neseniai priimtos naujos priemonės pakeis šią padėtį.

Stažuotės: Tiesioginė ES patirtis

Ar žinote, kad Parlamentas siūlo stažuotes jauniems žmonėms? Sužinokite iš Adelos ir Freddie, kur kreiptis ir ko galite išmokti.