Likumdošanas process ES

22.05.2018

Savstarpējā līdzsvara un atsvara sistēma, kas palīdz garantēt reprezentatīva procesa norisi.

Videomateriāla teksts: