Dažādas partiju politikas: politiskās grupas

23.01.2017

Ja jūs partijā uzaicinātu 751 personu, jums būtu jāizdomā veids, kā organizēt darbu. Bet varētu darīt arī tā, kā to dara Eiropas Parlamentā, un izveidot astoņas dažādas partijas. Parlamenta 751 deputāts un viņu izveidotās grupas atspoguļo dažādos uzskatus Eiropas Savienības politiskajā spektrā. Šī īsā animācija izskaidro, kā šīs politiskās grupas tiek izveidotas un ko dara tajās ietilpstošie eirodeputāti.

Videomateriāla teksts: