Eiropas jaunā pieeja ĢMO

22.05.2018

ES jau ilgstoši ir šķelta jautājumā par ĢMO — vai tie rada apdraudējumu vai iespēju? Bet tagad ES ir atradusi veidu, kā virzīties uz priekšu.

Videomateriāla teksts: