Parlaments jums tuvumā

15.05.2018

Jums ir jautājumi par Parlamentu? Kādreiz esat gribējuši piedalīties debatēs par ES jautājumiem? Katrā dalībvalstī ir informācijas birojs, kurš ar prieku palīdzēs jums iesaistīties.

Videomateriāla teksts: