Enerģētikas savienība: ieguldījumi atjaunojamos energoresursos, efektivitātē un drošā nākotnē

14.12.2015

Vai jaunā Enerģētikas savienība uzlabos efektivitāti un izbeigs Eiropas ekonomikas paļaušanos uz augstām oglekļa dioksīda emisijām un atkarību no Krievijas?

Videomateriāla teksts: