Eiropas jaunā pieeja ĢMO

27.10.2015

ES jau ilgstoši ir šķelta jautājumā par ĢMO — vai tie rada apdraudējumu vai iespēju? Bet tagad ES ir atradusi veidu, kā virzīties uz priekšu.

Videomateriāla teksts: