Dzimumu līdztiesība: Kā pasteidzināt iestigušo progresu

07.03.2016

Progress attiecībā uz sieviešu tiesībām jebkurā nozarē ir acīmredzams, bet no visām Eiropas malām izskan aicinājumi rādīt piemēru dzimumu līdztiesības jomā un paātrināt izmaiņu ieviešanu, jo joprojām pastāv milzu atšķirības.

Videomateriāla teksts: