Get the picture: Profesionāļi bez robežām

31.03.2014

Eiropas profesionālā karte: iespēja profesionāļiem brīvi pārvietoties, lai novērstu nevajadzīgas kavēšanās un administratīvos šķēršļus kvalifikāciju atzīšanā.

Videomateriāla teksts: