Likumdošanas process ES

14.07.2016

Savstarpējā līdzsvara un atsvara sistēma, kas palīdz garantēt reprezentatīva procesa norisi.

Videomateriāla teksts: