Daudzvalodība: Eiropas identitātes pamatelements

22.05.2018

Eirodeputātu pamattiesības ietver iespēju izteikties dzimtajā valodā. Taču kā Parlaments izvairās no bābeliskas kakofonijas? Kā teicis Umberto Eko: "Eiropas valoda ir tulkojums".

Videomateriāla teksts: