Eiropas pusgads: rīks ES valstu finanšu uzraudzībai

22.05.2018

2008. gada krīze daudzās dalībvalstīs atklāja augstus deficīta un valsts parāda līmeņus. Kā Eiropa iesaistās dažādu nacionālo budžetu organizēšanā? Attēls ir 1000 vārdu vērts.

Videomateriāla teksts: