L-Ewropa b'approċċ ġdid lejn OĠM

22.05.2018

Firda twila dwar l-OĠM - theddida jew opportunità? - L-UE issa sabet triq biex timxi 'l quddiem.

Traskrizzjoni: