L-Ewropa b'approċċ ġdid lejn OĠM

27.10.2015

Firda twila dwar l-OĠM - theddida jew opportunità? - L-UE issa sabet triq biex timxi 'l quddiem.

Traskrizzjoni: