L-Ugwaljanza bejn is-sessi: Kif se ngħaġġlu l-pass glaċjali tal-progress

22.05.2018

L-avvanzi għan-nisa jidhru ċari fl-oqsma kollha, imma jibqgħu ġejjin talbiet minn kullimkien biex l-Ewropa tmexxi fuq kwistjonijiet ta' parità bejn is-sessi u tgħaġġel il-bidla hekk kif l-inugwaljanzi kbar jippersistu.

Traskrizzjoni: