Chapters Home

Attur Globali - L-Impatt tal-Parlament Ewropew f'Pajjiżi Oħrajn

Ħarsa ħafifa lejn kif il-Parlament Ewropew, b'kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet oħrajn tal-UE, qed jipproteġi u jippromwovi l-valuri u l-interessi taċ-ċittadini Ewropej madwar id-dinja.

Fid-dar tal-istituzzjonijiet Ewropej

Qed titfixkel dwar ir-rwol tal-istituzzjonijiet prinċipali tal-UE? EPTV ser idawwrek mad-djar.

Bejn il-linji tal-partiti: Il-Gruppi politiċi

Jekk tistieden 751 persuna għal riċeviment, inti trid issib l-aħjar mod kif torganizzah. Jew tista' tagħmel dak li jagħmel il-Parlament Ewropew li għandu disa' partiti! Is-751 membru tal-Parlament u l-gruppi li jappartjenu għalihom jirrappreżentaw il-veduti tal-ispettru politiku tal-Unjoni Ewropea. Din l-animinazzjoni qasira tispjega kif dawn il-gruppi politiċi huma ffurmati u x'jagħmlu l-MPE tagħhom.

Id-delegazzjonijiet tal-PE, l-atturi li għandhom influwenza globali

Kriterji ta' adeżjoni tal-UE, Riżoluzzjoni tal-kunflitt, rabtiet ekonomiċi... id-delegazzjonijiet tal-MPE jaħdmu fuq dawn l-affarijiet u ħafna suġġetti oħra meta jiltaqgħu mal-kontropartijiet minn partijiet oħra tad-dinja.

Tifsira tal-kumitat

Minn budgets sa affarijiet barranin, il-Parlament Ewropew jaħdem fuq diversi temi kumplessi. Kieku s-751 membru kollha kellhom jiddibattu dawn it-temi flimkien, kien ikun hemm wisq kaptani fuq il-vapur! Il-Parlament sab riċetta aħjar biex jieħu d-deċiżjonijiet billi ħoloq numru ta' kumitati. Issodisfa l-aptit tiegħek għall-għarfien billi titgħallem aktar dwar il-kumitati tal-Parlament u l-attivitajiet tagħhom.

Nistħarrġu l-burò: Korp tal-Parlament Ewropew

Il-burò huwa involut fl-affarijiet finanzjarji. amministrattivi u organizzattivi tal-Parlament Ewropew. U madankollu, iien ċert li xorta għadek ma tafx biżżejjed dwaru. Min jagħmel parti mill-burò? U eżattament għal xiex huma responsabbli? Din l-animazzjoni tneħħi kull misteru dwar fergħa influwenti tal-proġett Ewropew.

It-tiswir tal-liġijiet tal-UE

Il-kontrolli u l-bilanċi li jgħinu biex jiġi ggarantit proċess rapreżentattiv.

Il-President tal-Parlament Ewropew

Min, xiex, kif u x'tip ta' poter? Introduzzjoni qasira dwar il-pożizzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew.

Il-Parlament Ewropew fi ftit kliem

Ix-xogħol tal-Parlament Ewropew għandu impatt dirett fuq iċ-ċittadini madwar l-Ewropa, imma min eżattament jagħmel xiex, fejn u kif?

Xi jkun MPE?

Gwida animata fuq fatti essenzjali dwar il-Membri Parlamentari Ewropej.

Let’s talk

Ixtri, uża, armi: inkissru ċ-ċiklu

Il-MPE jappoġġjaw bidla tal-ekonomija tradizzjonali b'kunċett ta' ekonomija ċirkulari mmirat lejn il-konservazzjoni ta' riżorsi permezz ta' prodott innovattiv, disinn u użu mill-ġdid.

Annimali klonati - kieku inti tikolhom?

Fl-Ewropa, l-annimali klonati ma sabux ruħhom fil-katina tal-ikel tagħna - s'issa - imma lanqas ma huma pprojbiti minnha. Jidher li liġi tal-UE dwar il-klonazzjoni hi waħda diffiċli biex tinstab.

Il-protezzjoni tal-informazzjoni: il-problemi u s-soluzzjonijiet

Fl-2015, ħafna Ewropej kienu inkwetati li ma kellhomx kontroll fuq l-informazzjoni li kienu jipprovdu onlajn. Ir-regoli ġodda dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni għandhom ipoġġulhom ir-riedi f'idejhom.

Il-fehma tal-Ewropew fuq l-immigrazzjoni

Skont stħarriġ ġdid tal-Ewrobarometru mill-Parlament Ewropew, l-Ewropej identifikaw l-immigrazzjoni bħala waħda mill-isfidi prinċipali tal-UE u maġġoranza jaqblu ma' tqassim aħjar ta' persuni li qed ifittxu kenn. Imma l-opinjonijiet nazzjonali jvarjaw.

L-Ugwaljanza bejn is-sessi: Kif se ngħaġġlu l-pass glaċjali tal-progress

L-avvanzi għan-nisa jidhru ċari fl-oqsma kollha, imma jibqgħu ġejjin talbiet minn kullimkien biex l-Ewropa tmexxi fuq kwistjonijiet ta' parità bejn is-sessi u tgħaġġel il-bidla hekk kif l-inugwaljanzi kbar jippersistu.

Get the picture: Professjonisti mingħajr fruntieri

Il-Karta Professjonali Ewropea: biljett għall-moviment liberu tal-professjonisti mmirat biex ineħħi dewmien bla bżonn u amministrazzjoni żejda fir-rikonoxximent tal-kwalifiki.

Wasal iż-żmien għal armata tal-UE?

L-Ewropa tista' tfassal triq ġdida għas-sigurtà u d-difiża? Nagħtu ħarsa lejn il-politika eżistenti, l-oriġini tagħha u x'jista' hemm fil-futur.

Li ftittex kenn fl-UE

X'jiġri eżatt meta xi ħadd japplika għall-ażil fl-UE? Kun af id-definizzjoni ta' persuna li qed tfittex ażil, x'inhuma d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet tagħha, u kif inhu l-proċess.

Il-Parlament qribek

Għandek xi mistoqsijiet dwar il-Parlament? Qatt kellek aptit tirrifletti fuq kwistjonijiet tal-UE f'dibattiti? Kull Stat Membru għandu Uffiċċju tal-Informazzjoni lest biex jinvolvik.

Xi jkun MPE?

Gwida animata fuq fatti essenzjali dwar il-Membri Parlamentari Ewropej.

The European Parliament and you

Attur Globali - L-Impatt tal-Parlament Ewropew f'Pajjiżi Oħrajn

Ħarsa ħafifa lejn kif il-Parlament Ewropew, b'kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet oħrajn tal-UE, qed jipproteġi u jippromwovi l-valuri u l-interessi taċ-ċittadini Ewropej madwar id-dinja.

Fid-dar tal-istituzzjonijiet Ewropej

Qed titfixkel dwar ir-rwol tal-istituzzjonijiet prinċipali tal-UE? EPTV ser idawwrek mad-djar.

Bejn il-linji tal-partiti: Il-Gruppi politiċi

Jekk tistieden 751 persuna għal riċeviment, inti trid issib l-aħjar mod kif torganizzah. Jew tista' tagħmel dak li jagħmel il-Parlament Ewropew li għandu disa' partiti! Is-751 membru tal-Parlament u l-gruppi li jappartjenu għalihom jirrappreżentaw il-veduti tal-ispettru politiku tal-Unjoni Ewropea. Din l-animinazzjoni qasira tispjega kif dawn il-gruppi politiċi huma ffurmati u x'jagħmlu l-MPE tagħhom.

Id-delegazzjonijiet tal-PE, l-atturi li għandhom influwenza globali

Kriterji ta' adeżjoni tal-UE, Riżoluzzjoni tal-kunflitt, rabtiet ekonomiċi... id-delegazzjonijiet tal-MPE jaħdmu fuq dawn l-affarijiet u ħafna suġġetti oħra meta jiltaqgħu mal-kontropartijiet minn partijiet oħra tad-dinja.

Id-delegazzjonijiet tal-PE, l-atturi li għandhom influwenza globali

Kriterji ta' adeżjoni tal-UE, Riżoluzzjoni tal-kunflitt, rabtiet ekonomiċi... id-delegazzjonijiet tal-MPE jaħdmu fuq dawn l-affarijiet u ħafna suġġetti oħra meta jiltaqgħu mal-kontropartijiet minn partijiet oħra tad-dinja.

Tifsira tal-kumitat

Minn budgets sa affarijiet barranin, il-Parlament Ewropew jaħdem fuq diversi temi kumplessi. Kieku s-751 membru kollha kellhom jiddibattu dawn it-temi flimkien, kien ikun hemm wisq kaptani fuq il-vapur! Il-Parlament sab riċetta aħjar biex jieħu d-deċiżjonijiet billi ħoloq numru ta' kumitati. Issodisfa l-aptit tiegħek għall-għarfien billi titgħallem aktar dwar il-kumitati tal-Parlament u l-attivitajiet tagħhom.

Nistħarrġu l-burò: Korp tal-Parlament Ewropew

Il-burò huwa involut fl-affarijiet finanzjarji. amministrattivi u organizzattivi tal-Parlament Ewropew. U madankollu, iien ċert li xorta għadek ma tafx biżżejjed dwaru. Min jagħmel parti mill-burò? U eżattament għal xiex huma responsabbli? Din l-animazzjoni tneħħi kull misteru dwar fergħa influwenti tal-proġett Ewropew.

It-tiswir tal-liġijiet tal-UE

Il-kontrolli u l-bilanċi li jgħinu biex jiġi ggarantit proċess rapreżentattiv.

It-tiswir tal-liġijiet tal-UE

Il-kontrolli u l-bilanċi li jgħinu biex jiġi ggarantit proċess rapreżentattiv.

Il-President tal-Parlament Ewropew

Min, xiex, kif u x'tip ta' poter? Introduzzjoni qasira dwar il-pożizzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew.

Il-Parlament Ewropew fi ftit kliem

Ix-xogħol tal-Parlament Ewropew għandu impatt dirett fuq iċ-ċittadini madwar l-Ewropa, imma min eżattament jagħmel xiex, fejn u kif?

Il-Parlament qribek

Għandek xi mistoqsijiet dwar il-Parlament? Qatt kellek aptit tirrifletti fuq kwistjonijiet tal-UE f'dibattiti? Kull Stat Membru għandu Uffiċċju tal-Informazzjoni lest biex jinvolvik.

Apprentistati: Esperjenza l-UE b'mod personali

Kont taf li l-Parlament joffri apprentistati liż-żgħażagħ? Skopri flimkien ma' Adela u Freddie, kif tapplika u x'tip ta' esperjenza jista' hemm tistennik.

Apprentistati: Esperjenza l-UE b'mod personali

Kont taf li l-Parlament joffri apprentistati liż-żgħażagħ? Skopri flimkien ma' Adela u Freddie, kif tapplika u x'tip ta' esperjenza jista' hemm tistennik.

X'tistenna mill-UE?

Starriġ ta' kważi 28,000 Ewropej sab li maġġoranza kbira jridu li l-UE tkun iżjed attiva meta titratta kwistjonijiet bħal qgħad, it-terroriżmu, l-immigrazzjoni u l-frodi tat-taxxa.

Xi jkun MPE?

Gwida animata fuq fatti essenzjali dwar il-Membri Parlamentari Ewropej.