Hoe komen de wetten in de EU tot stand?

22.05.2018

Hoe werkt het mechanisme van teugels en tegenwichten tussen de vertegenwoordigingen?

Transcriptie: