Czy nadeszła pora na armię UE?

22.05.2018

Czy Europa może obrać nowy kurs w kwestii bezpieczeństwa i obrony? Spojrzenie na dotychczasowe polityki, ich początki i na plany na przyszłość.

Zapis: