Znoszenie barier: 20 lat strefy Schengen

26.03.2015

Obecnie obejmuje większość Europy i pozwala na realizację prawa obywateli do swobodnego przemieszczania się. Strefa Schengen powstała z marzeń kilku ludzi w miasteczku w Luksemburgu.

Zapis: