Delegacje PE - prace o globalnym zasięgu

22.05.2018

Kryteria przystąpienia do UE, rozwiązywanie konfliktów, więzi gospodarcze ... Europosłowie należócy do delegacji pracują nad tymi i wieloma innych zagadnieniami podczas spotykań ze swoimi odpowiednikami z całego świata.

Zapis: