Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

22.05.2018

Kto, co, jak i jaką ma władzę? Krótkie wprowadzenie ntą stanowiska Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Zapis: