Równość płci: jak przyspieszyć postęp w tym obszarze?

07.03.2016

Choć wyraźnie widać zmiany w każdym z sektorów, apele o równość płci nie ustają.

Zapis: