Równość płci: jak przyspieszyć postęp w tym obszarze?

22.05.2018

Choć wyraźnie widać zmiany w każdym z sektorów, apele o równość płci nie ustają.

Zapis: