Wielojęzyczność: tożsamość Europy

22.05.2018

Mówienie w języku ojczystym jest podstawowym prawem posłów, ale w jaki sposób Parlament unika wieży Babel? Jak powiedział Umberto Eco: "Językiem Europy jest tłumaczenie".

Zapis: