Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

11.07.2016

Kto, co, jak i jaką ma władzę? Krótkie wprowadzenie ntą stanowiska Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Zapis: