Globalna rola Parlamentu Europejskiego i jego wpływ poza UE

22.05.2018

Spojrzenie na to, jak Parlament Europejski wspólnie z innymi instytucjami UE chroni i promuje wartości i interesy obywateli UE na świecie.

Zapis: