Jak działa Parlament Europejski?

Parlament Europejski podejmuje decyzje w imieniu mieszkańców Europy. Co to oznacza w praktyce? Ten rozdział skupia się na tym, kto co robi, w jaki sposób i gdzie.

Na początku rozdziału zaprezentowano główne fakty, następnie przedstawiono konkretne zagadnienia, takie jak: proces tworzenia prawa UE, w tym relacje z innymi instytucjami UE, a także sposób współpracy między partiami politycznymi. Zawiera również informacje o mniej znanych aspektach pracy posłów do PE, m. in. działaniach dyplomatycznych oraz komisjach parlamentarnych.

Parlament Europejski w pigułce

Praca Parlamentu Europejskiego ma bezpośredni wpływ na życie obywateli w całej Europie, ale jak to się odbywa?

Ustawodawstwo w UE

Kontrole i równowaga, które pomagają zagwarantować proces reprezentatywny.

Spacer po unijnych instytucjach

Jaką rolę odgrywają najważniejsze instytucje UE? Zapraszamy na szybką podróż!

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Kto, co, jak i jaką ma władzę? Krótkie wprowadzenie ntą stanowiska Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Kim jest europoseł?

Animowany przewodnik po podstawowych faktach dotyczących europosłów.

Pomiędzy wierszami: grupy polityczne

Jeśli w zabawie bierze udział 751 uczestników, to trzeba wszystko dobrze zorganizować... Albo można pójść śladami Parlamentu Europejskiego, który ma osiem różnych partii! 751 posłów do PE i grupy, do których należą reprezentują opinię z całej areny politycznej Unii Europejskiej. Ten krótki filmik wyjaśnia, jak powstają grupy polityczne i co robią należący do nich europosłowie.

Komisje parlamentarne

Od budżetu po sprawy zagraniczne - Parlament Europejski zajmuje się wieloma skomplikowanym sprawami. Gdyby 751 europosłów miało wspólnie debatować w tych kwestiach, skończyłoby się to tak, gdzie kucharek sześć... Parlament znalazł lepszy sposób na podejmowanie decyzji tworząc różne komisje. Rozwińcie swoją wiedzę i dowiedzcie się więcej o komisjach parlamentarnych i ich pracach.

Czym jest Prezydium: organ Parlamentu Europejskiego

Prezydium prowadzi finansowe, administracyjne i organizacyjne sprawy Parlamentu Europejskiego. Na pewno i tak wydaje się Państwu, że nic o nim Państwo nie wiedzą. Kto wchodzi w skład Prezydium? Za co są oni odpowiedzialni? Program ten odkrywa wpływowy element europejskiego projektu.

Delegacje PE - prace o globalnym zasięgu

Kryteria przystąpienia do UE, rozwiązywanie konfliktów, więzi gospodarcze ... Europosłowie należócy do delegacji pracują nad tymi i wieloma innych zagadnieniami podczas spotykań ze swoimi odpowiednikami z całego świata.

Globalna rola Parlamentu Europejskiego i jego wpływ poza UE

Spojrzenie na to, jak Parlament Europejski wspólnie z innymi instytucjami UE chroni i promuje wartości i interesy obywateli UE na świecie.