Migracja

Znoszenie barier: 20 lat strefy Schengen

Obecnie obejmuje większość Europy i pozwala na realizację prawa obywateli do swobodnego przemieszczania się. Strefa Schengen powstała z marzeń kilku ludzi w miasteczku w Luksemburgu.

Co sądzą Europejczycy o imigracji?

Według nowego sondażu Eurobarometr przeprowadzonego przez PE, Europejczycy widzą imigrację jako jedno z głównych wyzwań UE i większość popiera lepszą dystrybucję ubiegających się o azyl. Jednak opinie krajowe są różne.

Azyl w UE

Jak to wygląda, kiedy ktoś ubiega się o azyl w UE? Poznaj definicję osoby ubiegającej się o azyl, jakie są jej prawa i obowiązki, jak wygląda cały proces.