Egalitatea de gen: Cum poate fi grăbit ritmul greoi al progresului

22.05.2018

Progresul este evident pentru femeile din toate sectoarele, dar pe fondul persistenței inegalităților majore se fac auzite voci care cer Europei să deschidă calea către paritatea între genuri și să accelereze schimbarea.

Transcriere: