O emisiách z dopravy

22.05.2018

Aké je poradie najčistejších dopravných prostriedkov, ktoré slúžia na osobnú prepravu, z pohľadu emisií CO2?

Prepis: