Zákonodarstvo v EÚ

22.05.2018

Systém kontrol a záruk, ktorý sa líši od postupu, akým zväčša fungujú parlamenty v štátoch EÚ.

Prepis: