Vzdelávanie, kurzy, mládež a šport

22.05.2018

Európsky program Erasmus+ je zameraný na študentov. Príležitosti však ponúka aj stážistom, učiteľom, pracovníkom pre odborný výcvik a dobrovoľníkom.

Prepis: