Na medzinárodnej scéne: vplyv Európskeho parlamentu v zahraničí

15.11.2016

Pohľad na to, ako Európsky parlament v spolupráci s ostatnými inštitúciami EÚ chráni a presadzuje hodnoty a záujmy európskych občanov na celom svete.

Prepis: