Kúpiť, využívať a vyhodiť. Išlo by to inak?

02.12.2015

Poslanci EP navrhujú prehodnotenie tradičného modelu hospodárstva a jeho náhradu modelom cyklickým, ktorý dokáže šetriť zdroje vďaka inováciám dizajnu výrobku či inému použitiu.

Prepis: