O emisiách z dopravy

26.11.2015

Aké je poradie najčistejších dopravných prostriedkov, ktoré slúžia na osobnú prepravu, z pohľadu emisií CO2?

Prepis: